Reklamation

Har du en reklamation på dine briller, solbriller eller kontaktlinser?

Hvis du opdager en fejl på dine varer ved modtagelse, vil vi bede dig om straks at kontakte os, så vi hurtigst muligt kan få udbedret fejlen.

Drejer din henvendelse sig om kontaktlinser er telefonnummeret:  +45 86 13 79 11.

Drejer det sig om briller eller solbriller skal du ringe til: +45 86 13 70 10.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.