Optikere vil lære om Tørre Øjne

Med et nyt kursus for optikere sætter Kontaktlinse Instituttet fokus på opdagelse, forebyggelse og lindring af tørre øjne

Danske og udenlandske optikere fokuserer i stigende grad på et område indenfor synspleje, der går under betegnelsen ”tørre øjne” eller Dry Eye Syndrome (DES).

Betegnelsen ”tørre øjne” dækker en række former for øjenirritation, der enten skyldes nedsat tåreproduktion eller øget tårefordampning, der igen kan have en række medfødte, miljømæssige eller medicinske årsager.

Ifølge en københavnsk undersøgelse blandt mænd og kvinder i alderen 30-60 lider omkring 24 % af befolkningen af tørre øjne. En britisk undersøgelse viser, at omkring 78 % af kontaktlinsebærere oplever tegn på tørre øjne – i første omgang kløe, svien og irritation og i nogle tilfælde rødmen, sløring af synet eller ligefrem betændelsestilstand i øjenomgivelserne.

I februar 2011 deltog 16 danske optikere fra optikerkæden Profil Optik i et kursus arrangeret af Kontaktlinse Instituttets Akademi for at modtage undervisning i opsporing og lindring af tørre øjne.

”Vi har besluttet at efteruddanne både optikere og optikerassistenter til at kunne varetage kunder, der klager over tørre øjne ved kontaktlinsebrug”, siger Bo Lauenborg, der er chefoptiker og daglig leder af Kontaktlinse Instituttet.

Tørre øjne får folk til at droppe linser

For optikere handler det i høj grad om at bremse frafald fra brug af kontaktlinser. Mange udenlandske undersøgelser viser, at dårlig komfort er en hovedårsag til, at kunder ophører med at bruge kontaktlinser.

Ofte kan dårlig komfort oversættes direkte til udtørring af øjnene.

”Undersøgelser har vist, at folk ikke lægger mærke til, at de har tørre øjne. De siger heller ikke, at deres øjne føles udtørrede, selv om de lider af problemet. I stedet siger de, at øjnene klør, kradser eller svier”, påpegede Bo Lauenborg i sit fordrag for de fremmødte Profil-optikere.

Kurset var tilrettelagt af medicinalfirmaet Johnson & Johnson Vision Care og Kontaktlinse Instituttets Akademi, der er et non-profit undervisningsafsnit af Århus-virksomheden beregnet på at udbrede kendskab til specialområder indenfor kontaktlinsetilpasning blandt de mest fagligt dedikerede optikere i Danmark og det øvrige Norden.

I 2010 afholdt akademiet fire meget populære kurser i tilpasning af flerstyrke-linser til presbyope, og i år gælder det så udfordringen med at afhjælpe tørre øjne blandt kontaktlinsebrugere.

”Det er tåbeligt at miste kontaktlinsekunder på grund af udtørringsproblemer, når der nu findes så mange måder at rådgive og behandle”, siger Rikke Sørensen fra Profil Optik i Viborg.

Vi kan gøre meget mere ved tørre øjne

Rikke Sørensen er tovholder i en ERFA-gruppe under Profil Optik-kæden, og da medlemmerne mødtes for at diskutere gruppens næste fokusområde var der bred enighed om, at tørre øjne er tidens hede emne for optikere.

”Vi gør noget i tørre øjne allerede, men slet ikke nok. De fleste af os har nok anbefalet varmebehandling, massage og øjenhygiejne”, siger Rikke Sørensen.

Undervisning om tørre øjne indgår i uddannelsen til optiker, men hidtil har den praktiske anvendelse og dermed også det faglige erfaringsgrundlag været begrænset.

”Det bedste er, at der er workshops, hvor vi får en praktisk indføring. Vi er mange der ved det rent teoretiske om tørre øjne, men vi har nok været lidt forsigtige med at bruge det, fordi vi har manglet evidensbaseret viden om emnet”, siger Rikke Sørensen.

Fire workshops instruerede optikerne i anvendelse af varmepuder, i øjenhygiejne og i brugen af forskellige undersøgelsesformer som Schirmer’s Test og Lissamine Green til at afsløre tegn på småskader i øjet forårsaget af udtørringsproblemer.

Samtidig var kurset en lejlighed til at få præsenteret en række nye redskaber til lindring og behandling af tørre øjne, der i princippet er en lidelse man ikke kan helbrede.

”Det var også fedt at høre om produkterne og få kendskab til nye typer, vi ikke anede eksisterer”, siger Rikke Sørensen, som er sikker på at optikernes investering i viden om tørre øjne vil give sig udslag i bedre service og færre kunder, der fravælger kontaktlinser som deres foretrukne måde at korrigere synet.

Internationale leverandører støtter projektet

Såvel seminaret som projektet med at etablere velfungerende DES-klinikker i Danmark og resten af Skandinavien støttes af førende producenter indenfor synspleje som Johnson & Johnson.

”Det centrale er, at optikerne tager totalt ansvar for deres kunders øjne, hvadenten deres behov er briller, kontaktlinser eller en behandling af tørre øjne”, siger Pontus Holm, Sales Manager for Johnson & Johnson Vision Care i Norden, som selv deltog i Kontaktlinse Instituttets første kursus om tørre øjne.

”Der er meget hjælp at hente hos leverandørerne. Det vigtige er nu, at leverandører og optikere begynder at arbejde sammen på dette område”, siger Pontus Holm, der på sigt kan forestille sig et samarbejde om road shows for optikere, der er interesseret i at blive efteruddannet på området.

For Kontaktlinse Instituttet var kurset den foreløbige kulmination på en ni måneder lang indsats, der blev indledt i juli 2010 med et besøg i klinikken af den internationalt anerkendte forsker, Caroline Christie, BSc(Hons), FCOptom, DipCLP FIACLE,  som er Clinical Director ved City University i London.

Senere samme år besøgte Bo Lauenborg Nicolitz Eye Clinic i Florida, hvor man med succes har oprettet en DES-klinik.

Både Caroline Christie og indehaveren af Nicolitz, Ernst Young, har været behjælpelige med at dele erfaringer og viden om tørre øjne til brug ved intern undervisning af medarbejdere og tilrettelægning af procedurer for behandlingen.