PC-arbejde sætter pres på øjnene

Ifølge Arbejdsmiljøinstituttet, lider cirka 250.000 danskere af øjenproblemer på jobbet som følge af langvarigt og intenst skærmarbejde, og tallet forventes at stige.

En udenlandsk undersøgelse viser, at omkring 30% af alle kontorarbejdere døjer med irritation af øjnene, og for kontaktlinsebærere er tallet dobbelt så højt.

De øgede mængder PC-arbejde i vort moderne samfund medfører øget risiko for tørre øjne, fordi øjet blinker mindre, når det koncentrerer sig om at aflæse data på en skærm.

PC-arbejdere blinker næsten ikke

En simpel test, der er blevet foretaget på City University i London, afslører at personer der koncentrerer sig om indholdet på en skærm kun blinker et par gange i minuttet. Den normale blinkefrekvens er hvert andet eller tredje sekund, altså op mod 30 gange i minuttet.

Tårefilmen fornys hver gang øjenlåget glider ned over øjet. Hvis øjet så at sige tvinges til at holde sig åbent for at koncentrere sig om en tekst, så opstår der små huller og sprækker i tårefilmen. I sidste ende bliver dette smertefuldt for øjet. Forestil dig en vinduesvisker, som ikke får tilført væske, men bliver ved med at gnide hen over bilruden.

I løbet af en almindelig dag tilbagelægger øjenlåget en distance, der svarer til en fodboldbane. Det siger sig selv, at det giver en enorm slitage, hvis der ikke er tilstrækkelig med smørelse.

Kort sagt opstør tørre øjne ved PC-brug, fordi den beskyttende tårefilm fordamper, før øjet kan tilføre et nyt lag. 

Pauser, skærmplacering og justering af lys

Ved udtørring af øjet på grund af PC-brug er der i første omgang tale om et problem, der kan undgås ved at indføre nogle simple rutiner:

Sænk skærmen til 30 grader under øjenhøjde, så du ikke skal spile øjnene op for at følge med i, hvad der foregår.

Husk dig selv på at blinke hyppigere. En undersøgelse viser, at personer der koncentrerer sig om at se på en computerskærm kun blinker et par gange i minuttet, hvor den normale blinkefrekvens er hvert 2. til 3. sekund, altså op til 30 gange i minuttet.

Hold hyppige pauser ud fra det, American Optometry Association (AOA) kalder 20/20/20 reglen: Tag mindst 20 sekunders pause hver gang du har arbejdet i 20 minutter og kig på noget, der er mere end 20 fod væk. 20 fod svarer til cirka 6 meter.

AOA råder desuden de, der arbejder meget foran en computer til at bruge store skærme snarere end små håndholdte redskaber og forøge skriftstørrelsen på tekst, så det bliver muligt at læse på skærmen i en mere bekvem afstand.

Desuden er en høj opløsning på skærmen typisk mindre krævende for øjet, og dermed øges automatisk øjets blinkefrekvens. Det skal dog siges, at nye skærme med meget høj opløsning kan virke anstrengende på øjet. Desuden spiller lysstyrke og kontrast en rolle, så det er en fordel også at justere disse paremetre.

Lysforhold spiller også ind på, hvor meget man skal koncentrere sig om at læse på skærmen, så det er vigtigt at undgå genskin i skærmen og lys, der falder ind direkte i øjet fra et punkt bag skærmen.

Rådfør dig med din optiker

Hvis du stadig oplever besvær med at læse på skærmen eller irritation af øjet er det vigtigt, at du opsøger en optiker for at få klarlagt, om du har brug for synskorrektion eller opdatering af dine eksisterende briller eller kontaktlinser.

Samtidig vil nogle optikere tilbyde at undersøge dig for de former for tørre øjne, som kan være tegn på en patologisk tilstand. Hvis din udtørring viser tegn på sygdom skal optikeren henvise dig til en øjenlæge.

Hvis du oplever ubehag, fordi du bærer kontaktlinser, vil en optiker i de fleste tilfælde kunne anvise dig en anden kontaktlinsetype, der passer bedre til dit øjes specielle behov og giver dig optimal komfort.