Tørre Øjne er en folkesygdom

Svie, kløen og irritation i øjnene. I nogle tilfælde sløret syn, rødme eller ligefrem betændelse i øjenomgivelserne. Hvis du har oplevet nogle af disse ting kan du høre til i den fjerdedel af den voksne befolkning, som lider af tørre øjne eller Dry Eye Syndrome (DES).

Et overset tegn er, at øjnene hyppigt løber i vand, for eksempel udendørs i blæsevejr eller i trafikken. Overdreven tåreproduktion kan nemlig ske, fordi øjet konstaterer, at tårevæsken der produceres er af for dårlig kvalitet og begynder at producere mere tårevæske for at kompensere.

Tårerne har betydning som forsvar mod sygdomme, smørelse af øjets overflade samt ernæring af hornhinden. Ved nedsat tåreproduktion eller for dårlig kvalitet af et af de elementer, der tilsammen danner øjets beskyttende tårefilm, bryder tårefilmen så at sige sammen.

”Tårefilmen bliver fornyet, hver eneste gang øjet blinker. Man kan sammenligne det med den væske, der bliver sprøjtet på en bilrude, når vinduesviskeren går i gang. Hvis der ikke kommer nok væske, opstår der for meget gnidningsmodstand. Det resulterer i irritation, kløe eller svie i øjet”, forklarer Bo Lauenborg, der er chefoptiker i Kontaktlinse Instituttet.

Århus-virksomheden har i de seneste ni måneder arbejdet intenst på at indsamle viden og erfaringer om tørre øjne for at kunne rådgive kunder om de bedste produkter og behandlingsmetoder imod tørre øjne.

Samtidig står virksomheden bag et nyt åbent efteruddannelses-kursus for alle optikere, der skal geare standen til at håndtere tørre øjne.

”Når 24 procent af befolkningen døjer med tørre øjne i en eller anden form, er der nærmest tale om en folkesygdom. Det er ikke nogen hemmelighed, at stigende krav om skærmarbejde er en medvirkende årsag til, at mange får problemer med tårevæsken”, siger Bo Lauenborg.

Kontaktlinsebærere er udsatte

Den århusianske optiker mener, at der ligger en opgave for optikere også udenfor den traditionelle kundegruppe af brille- og linse-bærere, men understeger dog at fokus i første omgang ligger på kontaktlinsekunder.

”Kontaktlinsebrugere har meget højere tendens til irritation af øjnene, så derfor er det naturligt at vi som optikere erhverver de kundskaber, der er nødvendige for at hjælpe vore kunder. I langt de fleste tilfælde behøver folk ikke at holde op med kontaktlinser, også selv om de fra naturens hånd eller af andre årsager har tendens til tørre øjne”, siger Bo Lauenborg.

Blandt kontaktlinsebærere er antallet af personer, der oplever tegn på tørre øjne, helt oppe på 78 %. Samtidig viser mange undersøgelser, at dårlig komfort indtager en hovedplads blandt årsagerne til, at personer holder op med at bruge kontaktlinser.

Dermed har optikere såvel som leverandører fået et tungtvejende incitament til at beskæftige sig med tørre øjne og de problematikker, der knytter sig til syndromet.

”Der er stigende opmærksomhed på problemet med tørre øjne og den måde, det påvirker dropout på kontaktlinseområdet”, siger Thomas Agerholm, account manager for Johnson & Johnson Vision Care.

I Johnson & Johnson har udviklingsafdelingen i flere år arbejdet på højtryk for at udvikle nye materialer, der øger bærerens komfort ved at tage højde for de faktorer, som påvirker øjets væskebalance.

Tørre øjne kan modvirkes

Samtidig er stigende skærmarbejde og andre miljømæssige faktorer årsag til, at flere – hvadenten de bærer kontaktlinser eller ej – oplever problemer med tårevæsken.

Langvarigt skærmarbejde er en af de helt store syndere, men oftest kan man modvirke tendens til udtørring af øjnene ved at tage nogle simple forholdsregler07-02-2011.

Tørt indeklima kan være en af de ting, der udløser en tendens til tørre øjne. Samtidig er en række sygdomstilstande knyttet til syndromet. Omkring 25 procent af den vestlige befolkning lider af øjenallergi. Cirka 1 procent har Sjøgrens Syndrom, der medfører nedsat tåreproduktion.

En række andre sygdomme eller medicin imod sygdomme kan påvirke en eller flere af de funktioner, som producerer den skrøbelive tårefilm.

Optikere er uddannet til at udføre tests, der afslører tendens til tørre øjne – brudt tårefilm og småskader på øjets overflade som følge deraf – men skal, hvor der er mistanke om sygdomstilstand henvise til øjenlæge.

Derfor er både optikere, øjenlæger og producenter i synsplejeindustrien meget opmærksomme på behovet for kompetent rådgivning og videnskabeligt underbyggede behandlingsformer.

”Vi mener i Kontaktlinse Instituttet, det er så vigtigt et problem at tage fat på, at vi har besluttet at efteruddanne både optikere og optikerassistenter til at kunne varetage behandlingen af kunder, der klager over tørre øjne ved kontaktlinsebrug”, siger Bo Lauenborg, der har fået støtte til projektet fra kolleger i England og USA, samt internatioanle leverandører til optikerbranchen.

En af hovedkræfterne bag indsatsen har været Caroline Christie, der er forskningsleder ved City University i London.

Kontaktlinse Instituttet underviser optikere i DES

Århus-klinikken er så langt fremme på området, at Kontaktlinse Instituttets optikere er begyndt at undervise optikere i resten af landet i behandling af tørre øjne.

I februar 2011 deltog en gruppe af udvalgte optikere fra Profil Optik i et aftenkursus i Dry Eye Syndrome (DES) med støtte fra storleverandøren Johnson & Johnson Vision Care.

”Det er gået over al forventning. Med 16 deltagere fra Profil Optik må man sige, at seminaret er en succes”, siger Bo Lauenborg, der sporer stor interesse for området både i Danmark og i udlandet.

For kunder i lokalområdet betyder klinikkens banebrydende arbejde på området, at kontaktlinsebærere i højere grad kan forvente fagligt kvalificeret rådgivning om produkter og metoder til lindring af tørre øjne.

I første omgang retter indsatsen sig mod eksisterende kontaktlinsekunder, men alle der døjer med tørre øjne under en eller anden form er velkomne til at henvende sig i klinikkens nye DES-afsnit.

”Vi ønsker så bred en kontakt til den berørte del af befolkningen som muligt, så vi kan få det bedst mulige erfaringsgrundlag for vort arbejde”, siger Bo Lauenborg.

Kontaktlinse Instituttet deltager også som primus motor i en storstilet indsamling af data om tørre øjne i hele Norden. Projektet koordineres fra City University i London og involverer den internationalt anerkendte forsker, Graeme Young.

Samtidig har Kontaktlinse Instituttet i nært samarbejde med øjenlæger i Århus-området.