Kritiske funktioner i Optometri

 

Kritiske funktioner

 

Synsundersøgelser af en borger, der har ødelagt eller mistet sine briller/kontaktlinser, hvor synsundersøgelsen er nødvendig, for at kunne tilvejebringe ny briller/kontaktlinser til borgeren. Ødelæggelsen skal være af så omfattende karakter, at brillen/kontaktlinserne ikke er praktisk muligt eller sundhedsmæssigt forsvarligt at anvende. 

(Gen)bestilling af briller/kontaktlinser med samme styrke som habituel korrektion, hvor der ikke er behov for synsundersøgelser. 

Personer der møder op i forretningen med en knækket kontaktlinse eller fejlplaceret kontaktlinse (ex. under øvre øjenlåg) afhjælpes i første omgang ved, at kontaktlinsebrugeren selv skyller øjet med sterilt saltvand, indtil linsen er ude – optikeren står på behørig afstand og giver mundtlig vejledning. Hvis det mislykkedes, kan optikeren hjælpe og i så fald altid ved brug af engangshandsker og med påmonteret åndedrætsplade/stænkbeskyttelse på spaltelampen. 

 

Ikke Kritiske Funktioner

 

Synsundersøgelser af en borger, der har fået en standardindkaldelse (”nu er det ved at være tid”).

Synsundersøgelser af en borger der, af kosmetiske årsager, ønsker ny brille- eller linsekorrektion som fordrer en synsundersøgelse. 

Almindelige/ukomplicerede nytilpasninger af kontaktlinser samt almindelige/ukomplicerede kontaktlinsekontroller (aftercare).