Foreninger

Danmarks Optikerforening

I modsætning til flere store kæder har Kontaktlinse Instituttet valgt at være en del af danske optikeres faglige sammenslutning, Danmarks Optikerforening. Det betyder, at vi har adgang til uafhængigt planlagte efteruddannelseskurser, seminarer og kongresser, samt at vi er med til at støtte op om den faglige udvikling indenfor dansk optometri. Kontaktlinse Instituttets daglige leder, Bo Lauenborg, er medlem af Danmarks Optikerforenings Uddannelsesudvalg.

Værn om Synet

Øjenforeningen Værn om Synet har til formål at forebygge alvorlige synslidelser, der fører til nedsat eller tabt synsevne. Ved at være medlem støtter Kontaktlinse Instituttet foreningens arbejde, ligesom vore optikere og assistenter holdes underrettet om nye udviklinger indenfor øjenhelse, optometri og sygdomsbekæmpelse.

Dansk Keratoconus Forening

Som en af landets førende klinikker indenfor specialtilpasning af kontaktlinser, også til medicinske formål, og engageret i den faglige udvikling i Danmark, er det naturligt for Kontaktlinse Instituttet at være medlem af Dansk Keratoconus Forening. Dansk Keratoconus Forening er en forening for patienter med Keratoconus, pårørende og behandlere. Foreningen blev stiftet i 2004.

OptikIT

Et tilpasset CRM (Customer Relations Management) system er essentielt for, at optikerne kan føre en detaljeret log over klienternes forhistorie og udvikling på synsområdet. Som medlem af OptikIT har Kontaktlinse Instituttet adgang til stadig opdateret software til administration af det omfattende kundekartotek.