Udvidet synsundersøgelse i Aarhus

En almindelig synsprøve tester kun dit syn for optimal synsevne med henblik på korrektion.

Ved at få foretaget en udvidet synsundersøgelse kan du imidlertid få et bredere funktions-tjek af dine øjne, som kan være med til at forebygge eller lempe udviklingen af visse øjenlidelser, særligt aldersbetingede øjensygdomme som våd AMD og glaukom.

Den Udvidede Synsundersøgelse er kun vejledende og kan ikke sidestilles med en medicinsk diagnose. Dog er den fyldestgørende nok til, at vore optikere ved alarmerende indikationer henviser til øjenlæge.

Kontaktlinse Instituttet & Buris Briller rummer avanceret optometrisk udstyr, bl.a. dette FUNDUS-kamera, der er i stand til at tage fotos af det bageste af øjet.

Den Udvidede Synsundersøgelse kan inddeles i to hovedkategorier: generelle synsfærdigheder og specielle synsproblemer.

Punkt 1-4 er en mere grundig undersøgelse ud fra de samme principper som den almindelige synsundersøgelse.

Punkt 5-6 sætter fokus på indikatorer på mere komplicerede øjenlidelser.

Alle undersøgelser indgår ikke nødvendigvis i En Udvidet Synsundersøgelse.

Synsundersøgelsens elementer

UNDERSØGELSE

FORMÅL

INSTRUMENT

1. Anamnese

 

 

Optikeren sporer sig ind på synsproblemet ved hjælp af samtale.

Ud fra patientens forklaringer sammensætter optikeren et undersøgelses-program.

Intet specialudstyr

 

2. Forundersøgelser

 

 

Covertest, motilitet, konvergensnærpunkt, pupilrefleks.

Undersøgelse for øjets bevægelser, evnen til at fokusere, pupillens funktion, m.v.

Intet specialudstyr
 

Binokulærstatus
 

Undersøgelse for samsyn, dybdesyn og farvesyn

Speciel optisk polaroidbrille

3. Refraktion

 

 

Almindelig synsprøve som ved udmåling af briller og kontaktlinser.

Hypermetropi, myopi, astigmatisme

 

Phoropter

 

4. Cornea

 

 

K-mål

 

Måling af øjets krumning

 

Autorefraktor med indbygget Keratometer

Spaltelampe-undersøgelse
 

Hornhinde og blodkar undersøges for anomalier

Spaltelampe
 

Cornea-mapping
 

 

Topografi-apparat
 

5. Anomalier

 

 

Kontrastsensitivitet
 

Undersøgelse for øjets evne til at skelne kontraster

Synstavle
 

Farvesyn
 

Undersøgelse for forskellige former for farveblindhed

Ishihara
 

Nattemyopi (kun for patienter m. stærkt nedsat nattesyn)
 

Undersøgelse for nattemyopi

 

Lyskilde

 

6. Symptomer

 

 

Trykmåling
 

Måler øjets tryk, som kan øges v. bl.a. glaukom (grøn stær)

Tonometer
 

Synsfeltsundersøgelser
 

Screening for udfald i synsfeltet, som kan indikere bl.a. glaukom

Perimeter
 

Foto af øjenbaggrunden

Undersøgelse af anomalier på nethinden

FUNDUS-kamera

Synspletter (aldersbetinget, +50)
 

Undersøgelse for AMD (Aldersbetinget Macula Degeneration), populært betegnet "øjenforkalkning)

Amslers Grid

 

Tidsbestilling
Tidsbestilling