Om Våd AMD

Aldersbetinget Macula Degeneration (AMD)

Øjensygdommen AMD rammer især ældre. Sygdommen er den hyppigste årsag til svære synstab og læseblindhed blandt personer over 50 år, og cirka hver 8. dansker over 60 år er, ifølge en rapport fra Øjenforeningen skrevet af formand, øjenlæge dr. med. Carsten Edmund, truet AMD. AMD er en sygdom i øjets macula, som er den medicinske betegnelse for den gule plet, hvor det centrale syn sidder. Den gule plet lader os opfatte finere detaljer, såsom et ansigt, en tekst eller et tv-billede.

I de tidligste stadier af AMD dannes pletter bag øjets nethinde. Disse pletter, kaldet druser, er små, runde læsioner, der sjældent påvirker synsevnen i alvorlig grad. Mange mennesker med druser lever videre uden at opleve alvorlige forringelser af synet. Hvis sygdommen forværres, så der optræder druser tæt på den gule plet, vil der hyppigt opstå synstab. Som regel melder synstabet sig først på det ene øje. Det rake øje kompenserer for synstabet, så patienten ikke opdager, det svækkede syn. Derfor kan sygdommen i nogle tilfælde udvikle sig ubemærket. I de fleste tilfælde vil sygdommen dog siden angribe det andet øje.

To former for AMD

Når der gennem længere tid optræder druser i den gule plet, bliver den tyndere og holder med tiden helt op med at fungere. Denne form af sygdommen kaldes tør AMD. Mennesker, der lider af tør AMD, oplever ofte blanke pletter i det centrale syn. F.eks. falder enkelte bogstaver ud, når man læser en tekst. Den tørre form udvikler sig langsomt over flere år. I dag er det hverken muligt at forebygge eller behande tør AMD, men med forskellige hjælpemidler, bl.a. forstørrelsesglas, er de fleste patienter med tør AMD i stand til at leve et næsten normalt liv.

En lille gruppe mennesker med tør AMD udvikler en mere alvorlig form, som kaldes våd AMD. Ved våd AMD dannes unormale blodkar under den gule plet. Blodkarrene lækker væske og blod bag øjets nethinde og danner på den måde arvæv, som forringer det centrale syn og medfører læseblindhed. I modsætning til den tørre form udvikler den våde form sig hurtigt - ofte i løbet af uger eller måneder.